Народні казки

Народна казка «Яйце­-райце» (сторінки 32-33)

1. Парубка рятує

В дівчина-змія

2. Жайворонок і миша посварилися через

В зернину

3. Слова Добрий козак усе по волі ходить належать

В чоловікові

4. Що спільне, а що відмінне мають казка та міф?

Казка має кілька ознак, які відрізняють їх міфу: казковий зачин, казкова кінцівка, повтори, магічні числа, чарівні предмети, казкові слова, використання загадок.

Спільне — казка та міф -— жанри усної народної творчості (немає автора, усна форма, можливі варіанти), вигадані події, плід людської уяви, персонажі наділені надприродними здібностями.

5. Чи варта одна зернинка війни? Яка риса вдачі стала причиною ворожнечі?

Жадібність, хитрість, та підступність («миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла») стали причиною ворожнечі у казці «Яйце­райце». Звичайно, одна зернина не варта того, щоб із-за неї розпочинати війну. Але жадібність, ненаситність, підлість завжди готові на підлі вчинки.

6. Коли орел попросив чоловіка зарізати бугая, то він відповів: «Більше пропало — нехай і це пропадає!» Чи не вважаєте ви вчинки чоловіка легковажними?

Вчинки чоловіка не можна назвати легковажними, адже він допомагав орлові. Щоб зробити добро іншому, треба було пожертвувати добробутом, багатством. Такий вчинок Стрільця показує його доброту, милосердя, співчуття до чужого горя.

7. Які звірі й птахи є героями казки? Коротко охарактеризуйте їх.

Цар птиця-жайворонок — символ духовності, працьовитий, прагне до гармонії на землі, щирий, довірливий, прислухається до думки іншого.

Цариця-миша — працьовита, хитра, не дотримує слова, обіцянки, жадібна, войовнича, підступна, криклива, нетерпляча, дріб’язкова.

Орел — мудрий,привітний, життєлюбний, сильний, спритний, вдячний, а також справедливий.

Змія — корислива, вправна, могутня, хитра, догадлива, злопам’ятна, жорстока, ненаситна.

Змій — символ руйнівної сили зла, некмітливий, недогадливий.

Змія-дочка — незалежна, вільна, небайдужа, співчутлива до чужого горя, могутня, вправна, володіє силою природи, магією.

Золотий заєць — символ багатства та матеріальних благ, хитрий, лицемірний, видає себе за іншого, скритний, лукавий, брехливий.

8. Згадайте, які події в казці мають трикратний повтор.

Стрілець тричі цілився в орла при першій зустрічі, чоловік зарізав три худоби для орла, три роки орел жив у стрільця, тричі скидав орел стрільця, тричі просив стрілець яйце-райце у трьох родичів (дядька, брата, батька), змія дає синові стрільця три завдання, тричі виконує завдання замість парубка зміїна дочка, на третій раз хлопець мав золотого зайця, тричі батьки-змії доганяли парубка та зміїну дочку, під час втечі дівчина-змія та парубок тричі чарівно перетворювалися (пшениця і дід, монастир та чернець, окунь та річка), тричі голубка нагадувала голубу виконані дівчиною завдання.

9. Хто в казці більш кмітливий — тварини чи люди? Чому народ у казці наділив надприродними силами не людей, а тварин?

Я думаю, що у казці тварини кмітливіші, ніж люди. Серед них, як і поміж людей, є розумні й дурні, хитрі й простакуваті, жадібні й щедрі, добрі й злі. У казці хоч і розповідається про життя звірів і птахів, але адресована вона людям, повчає нас: так робити можна, а ось такі вчинки ганьблять людину. Тварини для людини — це природа, з могутністю якої постійно доводиться боротися. Саме тому люди і наділили тварин надприродними силами.

10. Згадайте, які фантастичні елементи є в казці.

У казці є такі фантастичні елементи: зміїна дочка перетворюється на людину, зайця, пшеницю, монастир, рибу-окунь; парубок перекидається на діда, ченця, річку; змія перетворюється на щук; голуби з тіста стали живими.

11. Поміркуйте над значенням слова райце. Чому казка має назву «Яйце-райце»?

Слово райце має коренем іменник рай.

На мою думку, яйце-райце – це незвичайна винагорода, це гармонія, яку може заслужити людина після того, як подолає безліч перешкод.

Стрілець за допомогою орла розбагатів, син стрільця з допомогою зміїної дочки долає різні негаразди, щоб добре зажити.

12. Знайдіть приклади гіперболи в казці «Яйце­райце».

Гіпербола — це художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової виразності.

Справді, чи може щука випити всю воду з річки або дівчина­гадюка за ніч засіяти поле, зібрати врожай та спекти паляницю?

Приклади гіперболи: «тут цар-жайворонок збирає всіх птахів, … а цариця скликає всіх звірів»; у маленькому яйці уміщується сила-силенна худоби; зміїна дочка за одну ніч виконала перше завдання змії: «луг викорчував, зорав, пшениці насіяв, зжав її, у скирти поскладав і щоб у ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік»; «змій біжить…аж стугонить земля..., летить, аж земля реве», «всю воду з річки … стала пити».

 Народна казка «Мудра дівчина» (стор. 37 – 38)

1. Ситнішим над усе багатий брат уважав

Г панських кабанів.

2. Слова «Ви лоша прив’яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть» належать

Б Марусі.

3. Маруся відволікла нацькованих на неї собак

Б зайцем.

4. До якого виду казок належить «Мудра дівчина»: про звірів, побутових чи фантастичних? Чому ви так уважаєте?

Казка «Мудра дівчина» належить до побутових казок, оскільки в ній показане життя бідного та багатого братів, хитрого та розумного пана, розумної та кмітливої дочки у повсякденному житті.

5. Які події в казці відбуваються тричі?

Перша загадка складається з трьох частин. У казці пан тричі дає дівчині складні завдання, Маруся просить три речі, щоб виткати полотно. Бідний брат тричі приходить до пана у двір.

6. Хто, на вашу думку, виявився мудрішим: пан чи Маруся? Проілюструйте свою відповідь прикладами з тексту казки.

На мою думку, розумнішою виявилась Маруся. Вона відгадала усі загадки, виконала панське завдання. Але саме в історії з лошам Маруся виявилася наймудрішою:

— Ви лоша прив’яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до лошати, то та й привела.

7. У якому вчинку виявилася жорстокість пана?

Я думаю, що жорстокість пана найбільше виявилася у наказі зацькувати собаками Марусю за правильні відгадки, у його самолюбстві, заздрості до простої та розумної дочки бідного чоловіка.

8. Яке магічне число декілька разів використовується в казці «Мудра дівчина»?

У казці декілька раз використовується магічне число три: перша загадка складається із трьох частин, пан три рази давав завдання Марусі, три рази приходив бідний брат до пана у двір.

9. Чи буває так у реальному житті, щоб дитина, як Маруся в казці, була мудрішою від пана та свого рідного батька? Чи таке можливо лише в казках? Чому?

Таке можливе тільки в казках, де героїв народ наділив надзвичайними людськими рисами. У реальному житті така дитина, як Маруся у казці, не може бути розумнішою за дорослих, адже вона тільки пізнає світ та життя, не має того життєвого досвіду, як старші.

 10. Як ви розумієте зміст прислів’я Тіло в злоті, а душа в болоті? Якого  героя казки можна охарактеризувати цим висловом?

Я думаю, що золото, а точніше незмірне багатство, може зробити людину жадібною, захланною, байдужою до інших, брехливою, зарозумілою, несправедливою, жорстокою. Недарма народне прислів’я каже: «Багатий бідного не знає».

У казці таким самовпевненим та жорстоким зображений пан.

11. Побудуйте в зошиті за поданим зразком таблицю. Заповніть її.

Пан — байдужий, розумний, зарозумілий та самолюбивий, жорстокий, хитрий сердитий несправедливий.

Маруся — співчутлива, уважна, спостережлива, розумна, кмітлива, впевнена, смілива, винахідлива.

12. Як відомо, народні казки прийшли до нас із сивої давнини. Як ви вважаєте, чи змінилися в наш час відгадки на загадки пана, адже сучасне суспільство дуже стрімко розвивається (мережа Інтернет, надшвидкісні літаки та ракети, інформаційні технології тощо)? Висловте свої міркування.

Я думаю, що відгадки не змінилися. І в сучасному світі найбагатша — земля. Із неї добувається найбільше корисних копалин. Найшвидша — думка, бо думкою можна враз перелетіти у будь-яку точку планети; а наймиліше і зараз, звичайно, сон.

Народна казка «Летючий корабель» (сторінки 47 – 48)

1. Словами в нього свиточка — латка на латці, штанці — коліна повилазили описано

В дурня

2. Декілька разів у казці «Летючий корабель» повторюється вислів

В.То оце мій меч — а його голова з плеч!

3. Установіть відповідність.

1 дід — А перетворює черствий хліб на білі паляниці;

2 дурень — Д веде своє військо до царя;

3 Морозко — Г охолоджує соломою гарячу баню;

4 Скороход — В добуває живлющу й цілющу воду.

4. Казка «Летючий корабель» про звірів, побутова чи фантастична? Чому ви так уважаєте?

Я думаю, що казка «Летючий корабель» фантастична, тому що і дід, Слухало, Скороход, Об’їдайло, Обпивайло, Морозко та інші наділені надзвичайними і чарівними властивостями.

5. Чому, на вашу думку, дід і баба наказали дурню, щоб нікому не признавався, що він їхній син? Як така поведінка їх характеризує?

На початку казки наймолодший син нічим не цікавиться, не хоче працювати, чекає на все готове, безпорадний. Тому баба та дідо вважали , що наймолодший син дурний. «Всі його лають, сміються з нього, а він, знай, на печі в просі сидить в чорній сорочці». Добре відносилися лише до старших синів, не вірили в успіх молодшого, за його поганими вчинками не могли розгледіти його доброту. Тому вони і наказали дурню, щоби нікому не признавався, що він їх син. Я думаю, що батьки просто соромилися , що у них такий ледачий наймолодший син.

6. Які вчинки царя свідчать про те, що він нечесна людина?

Цар — нечесна людина, тому що не дотримав свого слова. Коли він побачив золотий корабель, на якому прилетів дуже бідний хлопець, то почав задавати нові складні та нездійсненні загадки. Цар радо віддав за нього свою доньку тільки тоді, коли побачив хлопця у багатій одежі і коли той їхав попереду великого війська.

7. Якому герою найбільше симпатизує народ (оповідач)? З чого це видно?

Мені здається, що у казці народ найбільше симпатизує дурню. Хлопець спочатку хоч і погано себе веде, але має добре серце та прислухається до порад. Саме про нього та про його неймовірні пригоди розповідається найбільше. На його прикладі народ навчає, що тільки здолавши перешкоди, можна змінити своє життя.

8. Чи потрібен був царю летючий корабель? Чому, на вашу думку, він вирішив віддати свою дочку за власника летючого корабля?

Я думаю, що цар вважав, що летючий золотий корабель міг мати тільки дуже багатий чоловік, тому й хотів віддати за такого свою дочку.

9. Як ви вважаєте, чому казки закінчуються перемогою добра над злом?

Ще з давніх часів люди тоді помітили, що в житті поряд ідуть зло та добро, правда та неправда. В реальному житті далеко не завжди добро перемагало зло, але народ не хотів цього сприймати. Люди хотіли вірити, що все буде добре, що світ справедливий, що завжди перемагає доброта, працьовитість, чесність, людська мудрість. А будь-які прикрощі минуться з часом.

10. Які фрагменти казки фантастичні? Які чарівні предмети є в ній?

Фантастичні фрагменти казки: чорний черствий хліб дід перетворює на білі паляниці, вода стає горілкою, із зрубаного дерева постає золотий корабель із срібними щоглами, дрова перетворилися на військо, а лахміття – на багатий одяг.

11. Накресліть таблицю за зразком у зошит і заповніть її.

Позитивні риси дурня: добрий, прислухається до порад, везучий, щасливий.

Негативні риси дурня: лінивий, плаксивий, любив багато спати на печі, спочатку нічим не цікавився.

12. Які ілюстрації до казки «Летючий корабель» більш вдалі, а які, на вашу думку, треба змінити?

На мою думку, першу ілюстрація до казки потрібно дещо змінити. Стрільцю потрібно цілитися в іншу сторону, де сидить птаха, яку він бачить за сто миль. Та і птах у казці сидить на сухій грушці, а не на зеленому дереві. Інші ілюстрації до казки «Летючий корабель» більш вдалі.