1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 104

Прочитайте каламбури. Випишіть словосполучення з омонімами.

Омоніми, які збігаються лише у звучанні називаються омофонами.

Боягузка — бо я — гуска.

З мила — змила.

Повідомити про помилку