1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 113

1. Прочитайте й запишіть вірш. Підкресліть пароніми.

Мовники шанують числівники,
А математики — чисельники,
Мовники поважають займенники,
А математики — знаменники,
Мовники шукають додатки,
А математики — доданки.

2. Дайте визначення термінам, які згадано у вірші, за зразком.

Числівник — самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? Числівники за значенням поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні бувають збірні, дробові, неозначено кількісні і власне кількісні.
Чисельник - число або алгебраїчний вираз, який стоїть над рискою при записі дробу.

Займенник — самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаку предмета чи дії, кількість, але не називає їх. Відповідає на питання хто?, що?, чий?, скільки?, як?, куди?, коли?, де? тощо. В українській мові займенники характеризуються розрядом, а також у певних розрядах родом, числом, відмінком.

Знаменник — число, або алгебраїчний вираз, який стоїть під рискою у записі дробу.

Додаток — другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія або по відношенню до якого ця дія відбувається і відповідає на питання усіх відмінків, крім називного. Відповідає на питання непрямих відмінків: чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?. У синтаксичному розборі підкреслюється рисками.

Доданок — величина (число), яка (яке) додається до іншою величини. Результат операції додавання називається сумою.