1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 115

Прочитайте тексти в таблиці. Складіть усно міні-розповідь з власного досвіду чи перекажіть уривок з прочитаної книжки, використовуючи одну пару паронімів, поданих у таблиці (на вибір).

Учора вчителька розподіляла завдання між учнями нашого класу і доручила мені скласти математичні задачі для веселого КВК, які розв’язують шляхом обчислення за певною умовою.