1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 121

2. Прочитайте речення. Знайдіть у них лексичні помилки. Відредагуйте речення.

1. Нам, нашим — недоречне повторення слів.
2. Своїй, свою — повторення слів.
3. Мене, мій — повторення слів.
4. Людина — це людина — повторення слів.
Добрі — добродійка — недоречне вживання спільнокореневих слів в одному реченні.
5. В образі, зобразив, образ — повторення слів.
6. Не вчи, не вчи — повторення слів.