1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 124

Прочитайте речення. Знайдіть словосполучення, у яких неправильно вжито слова-пароніми. Усно поясніть, чому помилкові слова мають невластиві для них лексичні значення. Запишіть правильний варіант словосполучень за зразком.

1. Я вважаю, ще контрольну з математики напишу добре.

2. Правильні відповіді на всі тести забезпечили перемогу.

3. Я поставила подрузі складне запитання.

4. Лікар запевнив нас, що ця мікстура дуже ефективна.

5. Усяка вихована та порядна людина має цінувати природу.

6. Олег не мав жодного уявлення про те, що сталося на перерві.

7. Українці називають свої гроші гривнями.

8. Виконуючи домашнє завдання, мимохіть згадав про літній відпочинок.

9. Іринка купила для своєї бабусі сердечні ліки.

10. Нещодавно в нашому місці відкрилась музична крамниця.

11. Шевченко май намір побути в Яготині два тижні, а прожив майже три місяці.