1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 134

Виконайте тестові завдання.

1. Синонімом до стійкого вислову замітати сліди є слово
А приховувати

2. До синонімічного ряду належать усі слова рядка
В солдат, боєць, воїн

3. Антоніми — це слова
А протилежні за значенням

4. Синонімом до слова радіти є слово
А веселитися

5. Синонімом до слова хвалитися є слово
А хизуватися

6. До омонімів належать
А слова, однакові за звучанням або написанням, але різні за лексичним значенням

7. Антонімом до слова тихий у словосполученні тихий голосе слово
В гучний

8. Пари слів з омонімами є в рядку
Б глибока балка, сталева балка

9. У мові синоніми вживаються для
В точного й образного вираження думки або уникнення небажаних повторів слів

10. Синонімом до вислову як кіт наплакав є слово
Б мало

11. Тлумачний словник містить інформацію про
Б значення слів

12. Словник іншомовних слів містить інформацію про
Б мову запозичення

Повідомити про помилку