1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 163

1. Прочитайте закличку. Прокоментуйте вимову слів із префіксом з-(с-).

Зварю — пишемо префікс з- перед дзвінким -в-. Вимовляється префікс чітко. Уподібнюється з до с лише перед глухими приголосними ц, ч, та перед шиплячими ж, ш.

Схитнувся — пишемо префікс с-, бо префікс с- пишемо тільки перед к, п, т, ф, х. Вимовляється префікс чітко.

Повідомити про помилку