1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 172

Запишіть слова, уставляючи пропущені букви. Складіть із четвертих букв записаних слів початок прислів’я ... — найбільший скарб.

Роздати, безрадісний, безутішний, розжувати, безбарвний, безадресний.

Дружба — найбільший скарб.

Повідомити про помилку