1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 173

Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте. Випишіть слова з префіксами роз-, без-.

Розмовонька, безділля, розпізнаєш, безриб’ї, безділля, розкидаєш, розмова, розтане.

Повідомити про помилку