1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 185

1. Спишіть текст. Підкресліть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть правопис.

Прислухаймося до нашої мови. Чи завжди ми використовуємо багатство словника? Чи вміємо з цієї прекрасної скарбниці вибрати точне й виразне слово? Відомо, що між глибокою думкою та її словесною формою не існує прірви: що багатша мова, то багатша й думка.

2. До слів прислухатися, багатство, скарбниця доберіть і запишіть спільнокореневі слова. Позначте в них корінь.

Прислухатися — слух, прослуханий, підслуховувати.

Повідомити про помилку