1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 190

Виконайте тестові завдання.

1. Змінне слово складається з
В основи й закінчення

2. Нульове закінчення є в слові
А берег

3. Спільнокореневі слова є в рядку
В красень, прекрасний, окраса

4. Форми одного слова є в рядку
Б він, йому, його

5. Префікс при- треба вжити в слові
А ..клеїти

6. Префікс з- передається буквою с перед
В к, п, т, ф, х

7. Префікси роз-, без- пишуться
В завжди, незалежно від того, який наступний приголосний після префікса

8. Для вираження вищої міри ознаки вживають префікс
В пре-

9. На неповноту дії чи ознаки вказує префікс
В при-

10. Помилку допущено в слові
А зкопіювати

11. Неправильно позначено корінь у слові
А беззубий

12. Закінчення є в слові
А тінь
 

Повідомити про помилку