1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 193

1. Прочитайте вірш. Випишіть друге речення, визначте в кожному слові голосні та приголосні звуки за зразком.

Похвалили:[п], [х], [в], [л], [л] — приголосні; [о], [а], [и], [и] — голосні.
Нас: [н], [с] — приголосні; [а] — голосний.
Батьки: [б], [т’], [к], — приголосні; [а], [и].— голосні.
Добре: [д], [б], [р] — приголосні; [о], [е] — голосні.
Потрудились: [п], [т], [р], [д], [л], [с’] — приголосні; [о], [у], [и], [и] — голосні.
То: [т] — приголосний; [о] — голосний.
Ж: [ж] — приголосниі.
Не: [н] — приголосний; [е] — голосний.
Просто: [п], [р], [с], [т] — приголосні; [о], [о] — голосні.
Колоски: [к], [л], [с], (к) — приголосні; [о], [о], [и] — голосні.
Булки: [б], [л], [к] — приголосні; [у], [и] — голосні.
Погубились: [п], (г], [б], [л], [с’] — приголосні; [о], [у], [и], [и] — голосні.

2. Які вироби з пшеничного борошна вам відомі?

Хліб, булка, батон, калач, печиво, тістечка, торт, паляниця, рогалик, перепічка.

Повідомити про помилку