1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 194

1. Прочитайте пари слів. Як залежить значення слова від зміни звука?

Зі зміною звука міняється значення слова.

2. Випишіть слова, що позначають їстівне.

Кит, сом, рак, мак, гриб.

3. Доберіть пари слів, які різняться одним або двома звуками, користуючись орфографічним словником. Запишіть ці пари.

Сир — мир, мама — рама, чари — пари, сон — ром, карта — парта.

Повідомити про помилку