1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 202

Прочитайте слова вголос, виділяючи склади. Вимовте попарно приголосні звуки. Які з них — тверді, а які — м’які? Які букви позначають вимову м’якого приголосного?

Слова з твердими приголосними звуками Слова, що містять м’які приголосні звуки
Вода[да],
нe[нe]бo,
лу[лу]ки,
ти[ти]ша.
Дя[д’а]тел,
синє[н’е],
лю[л’у]тий,
ті[т’і]сто.

Повідомити про помилку