1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 211

Прочитайте казку. Поясніть, як утворюються дзвінкі й глухі приголосні.

Дзвінкі приголосні утворюються за допомогою голосу та шуму, але в них переважає голос. Глухі приголосні утворюються за допомогою шуму.

Повідомити про помилку