1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 215

1. Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова. Охарактеризуйте в них приголосні.

Ще, одна, весна, білка, бруньку, ялицю, дмухне, набіжить.

2. Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Слово Дзвінки приголосні Глухі приголосні
Ще - [ш][ч]
одна [д][н] -
весна [в][н] [с]
білка [б][л] [к]
бруньку [б][н’] [к]
ялицю [й][л] [ц’]
дмухне [д][м][н] [х]
набіжить [н][б][ж] [т’]

Повідомити про помилку