1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 216

Прочитайте виразно вірш. Назвіть склади з дзвінкими приголосними. Як часто ці склади повторюються? Як впливають такі повтори на звучання вірша?

Го, ро, бець. із, бі, ло, ю[йу], бо, ро, до, ю[йу], роз, бі, гай, тесь, лю, до, ньки, до, ю[йу], го, ро, бець, із, бі, ло, ю[йу], бо, ро, до, ю[йу], за, ди, во, див, не, є[йе], на, ві, впер, ба, бо, ро, ду, мо, же, він, рій, на, муд, рець, мо, же, він, за, слу, же, ний, го, ро, бець, ні, не, дзьо, би, він, пір, ї[йі]н, при, го, дить, ді, кам, на, рин.

 

 

Повідомити про помилку