1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 232

Спишіть текст. У виділених словах назвіть букви.

Відчуваєш: ве, і, де, че, у, ве, а, е, ша.

Таємницю: те, а, є, ем, єн, и, це, ю.

Країна: ка, ер, а, ї, єн, а.

Глибини: ге, ел, и, бе, и, єн, и.

Повідомити про помилку