1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 24

1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Київ, герой, до побачення, велосипед, хвилина, кукурудза, наполегливість, секунда.

 

2. Спишіть слова й поставте наголос.

2. Восени́, пирíг, кіломе́тр, президе́нт, депута́т, чергови́й, теа́тр.