1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 245

Прочитайте текст. Випишіть по три односкладові, двоскладові, трискладові, чотирискладові слова.

Ста-ро-дав-ні, най-дав-ні-ших, всьо-му, па-пе-ру, пер, о-лів-ців.

Повідомити про помилку