1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 248

Доберіть і запишіть по два приклади на кожне правило переносу слів.

1. Частини слів з одного рядка в другий переносяться за складами: ма-лю-ва-ти, кар-ти-на.

2. Не можна розривати дж, дз, якщо вони позначають один звук: сиджу, аджи-ка.

3. Не розривають при переносі йо: баталь-йон, павіль-йон.

4. Апостроф, м’який знак, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносяться в наступний рядок: стіль-чик, Герасим’-юк.

5. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься: аза-лія, Со-фія.

6. Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали, складноскорочені слова: ТЕЦ, Т. Шевченко.

7. У всіх інших випадках — довільний перенос: індійсь-кий, індійський; корис-но, кори-сно.

Повідомити про помилку