Вправа 248

Основні правим переносу слів
1.    Частини слів з одного рядка в другий переносяться за складами: ма-лю-ва-ти, кар-ти-на.
2.    Не можна розривати дж, дз, якщо вони позначають один звук: сиджу, аджи-ка.
3.    Не розривають при переносі йо: баталь-йон, павіль-йон.
4.    Апостроф, м’який знак, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносяться в наступний рядок: стіль-чик, Герасим*-юк.
5.    Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься: аза-лія, Со-фія.
6.    Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали, складноскорочені слова: ТЕЦ, Т. Шевченко.
7.    У всх інших випадках — довільний перенос: індійсь-кий, індійський; корис-но, кори-сно.