1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 272

Змініть подані слова за зразком так, щоб ненаголошений е чергувався з і. Пари слів запишіть.

Кореня — корінь.
Лебедя — лебідь.
Кременя — кремінь.
Села — сіл.
Принести — приніс.
Семи — сім.
Променя — промінь.
Вести — вів.
Плести — плів.
Шести — шість.

Повідомити про помилку