1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 289

Випишіть з орфографічного словника десять слів з орфограмою «Частка не». Позначте в них, де можливо, перенос.

Не-ін-те-лі-гент-но, не-якіс-ний, не-вси-пу-щий, не-кра-си-вий, не-щас-ний, не мій, не йти, не див-но, не до ре-чі, не квіт-ка.