1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 304

Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Безшумний, вокзал, на дошці, миєшся, робиться, футбол, принісши.