1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 322

Запишіть парами спільнокореневі слова за зразком.

Котити — катати: [о] — [а].
Відстрілятись — підстрелити: [і] — [е]
Розплести — розплітати: [е] — [і]
Допомога — допомагати: [о] — [а]
Вихопити — хапати: [о] — [а]
Стирати — стерти: [и] — [е]