1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 329

Прочитайте приказки. До виділених слів доберіть спільнокореневі чи змініть форму слів так, щоб відбулося чергування [о], [е] з [і]. Запишіть ці пари.

Ножах — ніж, коневі — кінь, віл — воли, ворота, ворітьми, кіт — коти, камінь — каменя, словечко — слів, зріст — зростати, носа — ніс, воза — віз.

Повідомити про помилку