Вправа 336

Переживати, відпочинок, щиглик, укинути, прихильний, прихід, шило, щипати, щітка, гиркати.