1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 34

Про які розділові знаки йдеться у віршах-загадках? Запишіть по одному реченню з кожним із них.

Крапка (.) Сьогодні гарна погода.
Знак питання (?) Сьогодні гарна погода?
Знак оклику (!) Сьогодні гарна погода!