1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 341

Знайдіть за поданим зразком слова з орфограмою «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Чіпкий, кит, щирий, шип, ожина, прихилити, скибка, гілка, хіт, кіт, щітка.

Повідомити про помилку