Вправа 357

Прочитайте текст, випишіть словосполучення з прийменниками у чи в. Поясніть чергування.

У великому місті (пишеться у на початку речення перед приголосним); жили в мансардах (пишемо в, бо попереднє слово закінчується на голосний); бігати в гості (пишемо в, бо попереднє слово закінчується на голосний). .