1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 374

1. Розгадайте кросворд у зошиті.

По горизонталі:
5 — донька
6 — цибулька
7 — Наталка
По вертикалі:
1 — ялинка
2 — брунька
3 — пташинка
4 — білка

2. Від слів-відповідей утворіть іменники, які відповідають на питання кому? чому?, і прикметники, які відповідають на питання чий?, за зразком.

Донька — доньці — доньчин
Цибулька — цибульці — цибульчин
Наталка — Наталці — Наталчин
Ялинка — ялинці — ялинчин
Брунька — бруньці — бруньчин
Пташка — пташинці — пташинчин
Білка — білці — білчин

3. Складіть і запишіть три-чотири речення з утвореними словами (на вибір). Підкресліть м’який знак.

Наталка сьогодні добре підготувалася до уроків. Білка весело стрибала з гілки на гілку. Ялинка виросла висока—висока.