1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 381

Спишіть текст. Підкресліть слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки. Зробіть звуковий запис цих слів.

Здавна побутував звичай: від’їжджаючи в далекі краї, брати із собою грудочку рідної землі. У такий спосіб люди прагнули зберегти зв’язок із могутньою силою, що породила й благословила їх на життя. Люди ставилися до землі, як до живої істоти, що відчуває і ласку, і біль. Влучно відтворив народні уявлення про землю український письменник Борис Грінченко: «Земля жива, — вона все чує і знає. Як люди гарні до неї, вона радіє і пособляє їм, а як — ні, то плаче й гнівається. Гнівається того, що її не шанують. Вона — наша мати, вона свята!» (За Г. Тарасенко).

 

Повідомити про помилку