1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 392

1. Фонетика вивчає
А звуки мови

2. Орфографія вивчає
А написання слів

3. Український алфавіт складається з
В 33 букв

4. У слові ґедзь
А 3 звуки

5. Неправильно позначено наголос у слові
Б подруга

6. Помилка допущена в переносі слова
А олі-я

7. Сполучник і неправильно вжито в рядку
В Віра і Олена

8. Дієслово, у якому пишеться ь, стоїть у рядку
В будуєт..ся

9. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, стоїть у рядку
В казати

10. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, стоїть у рядку
В дорога

11. При відмінюванні слова Київ чергуються звуки
А [і] [е]

12. Якщо вжити слово нога в М. в., то звук [г] чергується зі звуком
Б [з]

Повідомити про помилку