Вправа 428

Класифікація речень Номер речення
Розповідні неокличні речення 1,2,9
Питальні речення 3,10
Спонукальні речення 5,7
Окличні речення 4,6,8