1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 53

1. Прочитайте текст. Випишіть по шість-сім службових і самостійних частин мови. За якими ознаками ви розпізнаєте прикметники та прислівники?

Службові: у, із, в, з, при, й, до, чи, що, і.
Самостійні: листя, жовкне, різними, наші, її, перший, щедрою, буйною.

2. Розкажіть, яким буває вересень у вашій місцевості.

Вересень у нашій місцевості лагідний, теплий, сонячний.