1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 55

1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Щотижня, шістсот, апетит, четвер, цукерка, читання, аеропорт, влітку.

 

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Діду́сь, п’я́тниця, череви́ки, аква́ріум, колекти́в, посере́дині.