Вправа 113

Прочитайте текст. Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.
Феномен — 1. Рідкісне, незвичайне, виняткове явище.
2. Про людину з рідкісними здібностями, властивостями, нахилами.
Агресія — 1. Неспровокований збройний напад однієї держави на іншу з метою загарбання її території.
2. Вороже ставлення людини до інших людей, до тварин, до навколишнього світу.

Визначте тему та головну думку тексту. З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.
Тема: Що таке Запорізька Січ. Головна думка: Запорізька Січ — згуртування українців проти агресії ворогів. Стиль тексту публіцистичний.

Складіть і запишіть план тексту. За складеним планом усно перекажіть текст.

План

1. Запорозька Січ — рідкісне явище в історії.
2. Січ очолила боротьбу українців проти поневолення.
3. Надзвичайна роль козацтва в житті України.
4. Козацька Січ була широко відома поза межами України.


Коментарі

Всього коментарів: 0