Вправа 325

Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму «літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів»».

Вечоріє, повечеряти, Чернівці, чорний, чотири, четвер, шорсткий, шерсть.


Коментарі

Всього коментарів: 0