Вправа 2

Прочитайте вірш. За поданим у кінці підручника Тлумачним словничком з ’ясуйте значення слів жест і міміка. Прочитайте рядки вірша, у яких ідеться про жести. У яких рядках сказано про міміку?

ЖЕСТ, у, чол.1. Рух тіла чи рук, який супроводжує людську мову або замінює її. // Взагалі рух руки або тіла. 2. перен. Вчинок чи взагалі поведінка людини, викликана певними намірами.

МІМІКА, и, жін. Рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини; один з важливих елементів акторського мистецтва.