Вправа 214

За-го-ло-вок,ар-мія,чи-та-ння, ран-ній, на-сін-ня, без-до-рі-жжя, пись-ме-нник, пі-р’я, сміх, міль-йон, май-бут-ньо-го, тре-тьо-го, ма-йо-нез, піз-ньо-го, ґе-дзик, над-дніпрян-ський, під-зе-ме-лля, ку-ку-ру-дза, від-звук, пере-дзвін, бе-зу-пин-ний.