1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 263

До поданих слів доберіть спільнокореневі, у вимові яких відбувається спрощення. Дібрані слова запишіть літерами та передайте звукописом.

Вість — вісник [в'і́сник], блиск — блиснути [бли́снути], контраст — контрастний [контра́стний], очищення — очисник [очисни́к], компост — компостний [компостний], шелест — шелеснути [шеле́снути], цілість — цілісний [цілісний], форпост — форпостний [форпостний], стелити — розстелений [рос:те́лений].

У слові «розстелений» спрощення відбувається тільки у вимові.