1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 37

Перепишіть, ставлячи в потрібній формі подані в дужках іменники. Що змінюється в іменниках? Визначте відмінки й число всіх ужитих у реченнях іменників.

1. Велика вереснева тиша стоїть над землею (Ор. в., одн.).

2. Небо осені безкрає (Н. в., с. р.. одн.) сумно дивиться в ріку (Зн. в., одн.).

3. А маслючків брунатні карапузики з дощами (Ор. в., мн.) в шахи грають у траві (М. в., одн.).

4. Так негадано ця осінь закурликала над степом (Ор. в., одн.).

5. Спинилася осінь на ґанку (М. в., одн.) високому, кленовим пером (Ор. в., одн.) пише пісню (Зн. в., одн.) нову.

 

Поясніть написання виділених слів.

Велика — ве́лич (ненаголошена у корені слова перевіряється наголосом);
вереснева — ве́ресень ненаголошена -е- у корені; група -ере- завжди пишеться з -е-);
спинилася — зупи́нка (ненаголошена и у корені слова перевіряється наголосом; префікс с- перед глухим приголосним -п);
високому — ви́соко (ненаголошена и- у корені слова перевіряється наголосом);
кленовим — кле́н (ненаголошена е- у корені слова перевіряється наголосом).