1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 383

Від поданих дієслів за допомогою префіксів утворіть нові слова з подвоєними літерами. Утворені слова запишіть. Виділіть в утворених словах префікси.

Бігати — оббігати, даль — віддалений, бризкати — оббризкати, білити — оббілити, знайомитися — роззнайомитися, золочений — роззолочений, дунайський — наддунайський, ділити — відділити, знайомитися — роззнайомитися.