1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 42

Перепишіть прислів’я, ставлячи подані в дужках особові займенники в потрібній формі. Визначте відмінки та число всіх особових займенників, позначте їх у дужках. Скористайтеся таблицею.

1. Як ми (Н. в., мн.) до людей, так і люди до нас (Р. в., мн.).

2. Живи для людей, поживуть і для тебе люди (Р. в., одн.).

3. Ми з тобою (Ор. в., одн.), як риба з водою.

4. Що людям, те й нам (Д. в., мн.).

5. Книга — твій друг, без неї (Р. в., одн.), як без рук.

6. Книга корисна, коли її (Зн. в., одн.) читають.

7. Ластівка день починає, а соловей його (Зн. в., одн.) кінчає.

8. Уліз між ворон, то й каркай разом із ними (Ор. в., мн.).