1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 45

Перепишіть, замінюючи числа словами. Укажіть у реченнях числівники, до кожного поставте питання.

1. За площею Україні належить сорокове (котре?) місце у світі. На заході з Україною мають спільні державні кордони п’ять (скільки? ) країн.

2. Найбільшою річкою України є Дніпро. Із загальної довжини понад дві тисячі (скільки? ) кілометрів на Україну припадає дев’ятсот (скільки?) кілометрів.