Вправа 483

Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки вставні слова. Розставте потрібні розділові знаки. Що виражає або на що вказує кожне зі вставних слів?

1. Спиніться, будь ласка, спиніться. Навколо, будь ласка (увічливість), скоріш подивіться.

2. Співчуття є найголовніший і, може (невпевненість), єдиний закон людського життя.

3. По-перше (порядок викладу думки), навчися гарно й привітно дивитися на людей.

4. Кажуть (джерело повідомлення), болі минають з часом. Перемелеться, пройде все.

5. А єдиних слів, на жаль, було не сказано, (ставлення до висловлюваного).

6. Мабуть (невпевненість), час знов вдарити у дзвоник?!