Вправа 485

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте вставні слова і сполучення слів.

Місто Харків стоїть при злитті трьох річок: Харкова, Лопані та Уди. На думку вчених, у сімнадцятому столітті на цьому місці стояла фортеця.

Пояснення назви міста таке. За переказом, хутір заснував козак на ім'я Харко.

Поселенцям, звісно, доводилося вести боротьбу з нападниками. Кажуть, якось упав у бою і Харко. Пограбований хутір запустів, але згодом тут знову з'явилися люди. Новий хутір зберіг стару назву.

Люди, без сумніву, не забули імені першого поселенця.