1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 525

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У виділених словах визначте орфограми. Передайте ці слова звукописом.

1. Як зелені списи з вогкої [вохкойі] землі виткнулися в лісі проліски малі.

2. Важко джміль гойдається [гойдайец’:а] на айстрі, птах галузку до гнізда несе.

3. Ластівки щебечуть попід стріхою, білим пір’ям гнізда перев’ють [пеиреивйут’].

4. Ліс відділяє [в’ід’:іл’айе] чорноземний степ від прирічкової долини.

5. Роззолочене поле безкрає [беискрайе] переливами синіми грає.