1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 530

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте та підкресліть однорідні члени речення.

1. Земля молодіє від рясту, від сонця, від цвіту.

2. Чуєш, як шумитьшелестить травнева злива?

3. Вийшов травень з гаю, нивам усміхнувся, потім на стежинці весело роззувся.

4. Барвінково, волошково в небі світиться зоря.

5. Серед білих, жовтих, червоних квіток ліловіють дзвіночки.

 

Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

Серед білих, жовтих, червоних квіток ліловіють дзвіночки.

Повідомити про помилку